Åklagaren om tingsrättens bedömning av Laganfallet

13 May 2014 06:1020

Åklagare Marcus Sjöstrand fick inte gehör för sitt yrkande om att de båda misstänkta i Laganfallet skulle dömas för mord. Eftersom han inte hade valt att lägga till några alternativa brottsrubriceringar i åtalet gjorde tingsrätten bedömningen att de tilltalade ska dömas för misshandel. Vad påföljden blir meddelas den 27 maj.

Read more