Bönderna blir allt äldre

08 May 2014 08:5320

Antalet jordbruksföretag har minskat kraftigt under lång tid. År 2000 fanns det 2 685 enskilda jordbruksföretag i länet. Samtidigt har antalet personer i jordbruksnäringen länge minskat med mellan ungefär 3 och 5 procent per år i takt med att jordbruket blir allt mer mekaniserat. Malin Gustavsson har en gård med mjökkor i Ryssby utanför Ljungby. I dag är hon en av nio kronobergare under 25 år som driver lantbruk.

Read more