Buss körde med dörren öppen

09 Mar 2014 14:2930

En linjebuss körde med öppen dörr i centrala Jönköping vid Munksjöbron.

Read more