Buss körde med dörren öppen

09 Mar 2014 14:29100

En linjebuss körde med öppen dörr i centrala Jönköping vid Munksjöbron.

Read more