Explosiva varor undersöks i Värnamovilla

31 Jan 2014 08:2830

Polisen har bett Försvarets ammunitionsröjare om hjälp efter att man hittat explosiva varor i en villa i Värnamo.

Read more