Förskolansdag

15 May 2014 07:3230

Omkring hundra förskolebarn firade förskolans egen dag med cirkustema i Kronoskogen. Det var förskolan Biet som stod för det gemensamma firandet i år. Förskolansdag firas i hela Sverige.

Read more