Greta Garbo till Skövde

11 May 2016 07:301610

Bernhard Englund, före detta major vid kavalleriet, har nu utökat sin samling. Bland annat Greta Garbos kappa har han köpt in, för att locka fler kvinnor till Ryttmästarbostället. Hör Bernhard själv berätta hur det gick till när han skaffade sina nyheter samt vad det betyder för honom att nu äga dessa föremål.

Read more