Invigning Agunnarydssoppa

03 Feb 2018 11:00398

På lördagen invigdes Agunnarydssoppan, med tal, musik, spex och en tyst minut för bygdens son Ingvar Kamprad.

Read more