"Jag ser ingen skillnad"

13 Dec 2013 07:5310

Boende och anställda på gruppboenden ska ha skilda matkassor. Vård- och omsorgsnämndens ordförande Carina Bardh (M) förtydligar i frågan.

Read more