Kulturhusets vänner intog Rådhuset

15 Jan 2014 05:2700

Kulturhusets vänner fortsätter med aktioner för att inte bli bortglömda. Ett stort polisuppbåd tillkallades när Rådhuset intogs.

Read more