Lägenheterna försvann

11 Oct 2017 05:16129

Skövdebostäders vd Dan Sandén har aldrig sett något liknande.

Read more