Lägenheterna försvann

11 Oct 2017 05:16116

Skövdebostäders vd Dan Sandén har aldrig sett något liknande.

Read more