Länstrafiken om nya priserna

12 Dec 2013 01:1500

Fredric Fingal, ekonomichef på länstrafiken, berättar om deras priser och prissättning.

Read more