Ostverk av mejerskan Milla

11 Dec 2013 11:0940

Matilda ”Milla” Johansson ystar ostar i sitt nybyggda mejeri i Lida. Efter slingriga vägar, sju kilometer från Järnforsen, dyker Matildas nystartade mejeri ”Räven och osten” upp. Den gamla ladugården har fått bli ett osthantverkens näste.

Read more