Se när rivningen av pråmen påbörjas

12 Feb 2018 06:00134

Under måndagen påbörjades den selektiva rivningen av den omdebatterade pråmen i inloppet till hamnen.

Read more