”Vi behöver det här”

06 Mar 2014 14:5660

Varmvattenbassängen i Nannylund används fortsatt flitigt efter att den fått fortsatt liv. Något vattengympaledaren Agneta Wilhelmsson vill poängtera.

Read more