Youtubers ersätter tv-rutan

27 Nov 2016 01:2015

Youtubers snor unga tittare från tv. En av de populäraste i Sverige är Therése Lindgren. Hon har i två år livnärt sig helt på sin Youtubekanal. Närmare en halv miljon följer henne.

Read more